HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z

Zorg & Welzijn

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leven, (samen)wonen en recreëren

 • Veiligheid, overlast en geweld

  Informatie over:

  • Criminaliteit
  • Hulp en ondersteuning bij buurt- of burenruzie
  • Hulp en ondersteuning bij vervuiling van uw leefomgeving
  • Hulp en ondersteuning bij overlast in uw leefomgeving
  • Hulp en ondersteuning bij verpaupering van uw leefomgeving
 • Relaties en vriendschappen

  Informatie over:

  • Hulp en ondersteuning bij scheiding of echtbreuk
  • Hulp en ondersteuning bij eenzaamheid
  • Trouwen en samenwonen
 • Vrije tijd en ontmoeting

  Informatie over:

  • Culturele activiteiten als invulling van vrije tijd en mogelijkheid tot ontmoeten van anderen
  • Recreatieve activiteiten als invulling van vrije tijd en mogelijkheid tot ontmoeten van anderen
  • Volgen van cursussen als invulling van vrije tijd en mogelijkheid tot ontmoeten van anderen
  • Verrichten van jongerenwerk als invulling van vrije tijd en mogelijkheid tot ontmoeten van anderen
  • Vrijwilligerswerk als invulling van vrije tijd en mogelijkheid tot ontmoeten van anderen
  • Vakantie als invulling van vrije tijd en mogelijkheid tot ontmoeten van anderen
  • Sportieve activiteiten als invulling van vrije tijd en mogelijkheid tot ontmoeten van anderen
 • Allochtonen

  Informatie over:

  • Scholing en cursussen van allochtonen in Nederland
  • Inburgering in Nederland
  • Verblijf in Nederland van allochtonen
  • Vluchtelingenhulp aan vluchtelingen in Nederland
 • Klachten, inspraak, acties

  Informatie over:

  • Acties
  • Klachten
 • Wonen

  Informatie over:

  • Zieken, gehandicapten of ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis willen of moeten wonen
  • Kopen en huren
  • Ouderen, zieken en gehandicapten die zelfstandig willen blijven wonen
  • Verbouwen

Ziekte en handicap

 • Psychische en sociale nood

  Informatie over:

  • Hulp en begeleiding van mensen in sociale nood
  • Psychiatrische behandeling voor mensen in geestelijke nood
 • Ziektekosten

  Informatie over:

  • Geld en/of materiële voorzieningen voor zieke mensen
 • Handicap

  Informatie over:

  • Zorg, voorzieningen en vergoedingen voor mensen met een handicap
  • Hulp en begeleiding met het (leren) leven met een handicap
  • Wonen met een handicap
  • Begeleiding naar en tijdens het werk voor mensen met een handicap
  • Leven met een geestelijke handicap
 • Ziekten en ziek zijn

  Informatie over:

  • Preventie van ziekten

De zorg rondom zwangerschap, geboorte en de zorg voor jonge kinderen

Hulp aan zorgverleners en instanties

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

Vragen rondom werk en inkomen of het ontbreken daarvan

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren