HOME  |  Inwoners  |  Monumenten

Monumenten

De gemeente Haren telt 133 rijksmonumentale objecten (waaronder 19 complexen) en 86 gemeentelijke monumenten. De Rijksstraatweg te Haren is daarnaast aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht .Er zijn veel verschillend monumenten zoals een groot aantal woonhuizen en boerderijen, kerken, molens, schoolgebouwen bruggen, park en een visplas.

Wat is een monument?

Monumenten zijn gebouwen en terreinen die meer dan 50 jaar geleden zijn gebouwd of aangelegd en van algemeen belang zijn. Ze zijn belangrijk vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Rijksmonumenten zijn gebouwen en terreinen die voor Nederland belangrijk zijn. Gemeentelijke monumenten zijn gebouwen en terreinen die voor de gemeente Haren belangrijk zijn. De regeling voor de gemeentelijke monumenten is opgenomen in de Erfgoedverordening gemeente Haren 2012.

Monumenten in Haren

De rijksmonumenten staan in een register, dat wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt dit monumentenregister digitaal raadplegen. Een lijst van alle rijksmonumenten in de gemeente Haren vindt u op ook op Wikipedia (Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd of uitgewisseld). Een lijst is ook te downloaden als pdf-bestand. De rijksmonumenten in de gemeente Haren zijn beschreven in ‘Bouwkunst in Haren – Rijksmonumenten in de gemeente Haren’ (Deel 12 in de Harener Historische Reeks).

Hoe vraagt u een monumentstatus aan?

Een eigenaar of belanghebbende organisatie kan een pand of een terrein voordragen voor de monumentenstatus (rijksmonument of gemeentelijk monument). Met zo'n status kunnen we panden beschermen. En we letten ook op hoe het pand gebruikt wordt, voor bewoning of met een zakelijke bestemming.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Wie van plan is veranderingen aan te brengen aan een monument, of binnen een beschermd stads- op dorpsgezicht, moet rekening houden met de monumentale waarden. Voor veel ingrepen is daarom een omgevingsvergunning of een monumentenvergunning nodig. Soms zijn beide nodig.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Voor het restaureren van erkende monumenten kunt u subsidie krijgen.

Per 1 januari 2013 is de nieuwe subsidieregeling voor rijksmonumenten in werking getreden, de 'Instandhoudingsregeling Brim 2013'. Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud.
Ze doet dat met de instandhoudingregeling. Wilt u weten wat de nieuwe instandhoudingregeling voor u betekent of overweegt u een aanvraag? Kijk dan op www.monumenten.nl/brim, de gezamenlijke website van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Subsidie voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten kan ook worden aangevraagd bij de Provincie Groningen.

Onderhoud monumenten

De eigenaar van en monument kan een bouwkundige inspectie laten uitvoeren door de Monumentenwacht Groningen. Een abonnement nemen bij de monumentenwacht is ook mogelijk. Meer informatie is te vinden via www.monumentenwachtgroningen.nl/advisering.

Fietsen en wandelen langs monumenten in Haren

De folder ‘culturele fiets- en wandelroutes Haren' biedt u wandel- en fietsroutes door Haren aan. De tochten voeren langs allerlei monumenten, bijzondere beelden en (voormalige) woonhuizen van vroegere schrijvers. Een kleine selectie: villacomplex ‘de Dilcht' te Haren, poldermolen ‘de Biks' in Onnen en in Noordlaren twee boerderijen.

Meer informatie

Meer informatie over monumenten en bouwkundige begrippen is te vinden op internet. Voor bouwkundige begrippen wordt verwezen naar de informatie op Wikipedia. Informatie over archeologie is te vinden op de site van de Dienst voor het Cultureel Erfgoed. Een overkoepelende site voor alle informatie over monumenten is www.monumenten.nl.

Binnen de gemeente Haren is er een onderverdeling gemaakt in de taakverdeling voor monumentenzorg. Team Vergunningverlening is verantwoordelijk voor de aanvragen voor Monumentenvergunningen. Mevrouw C.C.M. Rodenburg-Folkerts is verantwoordelijk voor de algemene informatie, informatie over subsidies en de Open Monumentendag. Zij zijn beiden bereikbaar onder telefoonnummer 14 050 (ma t/m do ochtend) of per e-mail: gemeente@haren.nl.

Documenten

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren