HOME  |  Inwoners  |  Meer onderwijs  |  Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en vindt plaats op de kinderopvang. Wilt u uw kind gebruik laten maken van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)? Dan kunt u misschien een financiële bijdrage van de gemeente krijgen. De VVE-regeling is bedoeld om de taal- en/of ontwikkelingsachterstanden van uw kind te verbeteren, zodat uw kind betere kansen krijgt voor een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière. Leest u hier over de voorwaarden voor een financiële bijdrage.

Voor wie?

Voor een VVE-bijdrage komt niet iedereen in aanmerking. De regeling geldt bijvoorbeeld niet wanneer u een beroep kunt doen op de Wet Kinderopvang. Kunt u geen gebruik maken van de Wet Kinderopvang, dan kunt u onder een aantal voorwaarden voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. Het Centrum van Jeugd en Gezin beoordeelt of u in aanmerking komt voor een extra bijdrage. Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • Uw kind heeft een taalachterstand of loopt de kans op een taalachterstand.
  • Uw kind heeft een ontwikkelingsachterstand of loopt de kans op een ontwikkelingsachterstand.
  • U als ouders hebt een laag opleidingsniveau.
  • Er is een taalachterstand bij u thuis.

Wat leert uw kind?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. De activiteiten voor de kinderen zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe werkt het?

Denkt u dat uw kind aan een van bovenstaande criteria voldoet? Dan komt u misschien voor een financiële bijdrage in aanmerking. Maakt u dan een afspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Mellenssteeg 16A, telefoonnummer 06 523 016 90. Het Centrum voor Jeugd en Gezin beoordeelt of u aan de inhoudelijke criteria voldoet en voor hoeveel uur u gebruik kunt maken van het aanbod. Als dat het geval is, kunt u met de brief van het Centrum voor Jeugd en Gezin naar een van de aanbieders van VVE. Als u niet onder de Wet Kinderopvang valt, stellen zij uw financiële bijdrage vast. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw eigen inkomen.

Aanbieders VVE

Er zijn vier aanbieders van VVE in de gemeente Haren: Stichting Kinderopvang Haren, Pido, Villa Kakelbont en Harlekijn. De gegevens kunt u vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Informatie

Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Haren. U kunt het centrum bezoeken aan de Mellenssteeg 16A in Haren. Bellen kan ook, telefoonnummer 06 523 016 90. Ook op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin: www.cjg.haren.nl, kunt u meer informatie vinden.

Beleid voor- en vroegschoolse educatie

Op grond van de Wet OKÉ (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) zijn gemeenten verplicht om een aanbod voor- en vroegschoolse educatie te organiseren.

 

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren