HOME  |  Inwoners  |  Literatuurlijst

Literatuurlijst

(HHR = Harener Historische Reeks; HM = Harener Miniatuurtjes)
Bij een groot aantal uitgaven is vermeld waar ze aanwezig zijn: OBH = Openbare Bibliotheek Haren; OBG = Openbare Bibliotheek Groningen; GAH = Gemeente Archief Haren.
 

 • Speurtocht door de zeven poorten van Harens oude kerk
  H.R. Aiking, Rotterdam, 2008 (OBH, OBG, GAH).
 • Vijfduizend jaar overleven op de rand van de Hondsrug
  Marianne van Albada, Groningen, 2006 (OBH, OBG).
 • Kerkstraat 20, CBS De Borg
  René Alberts e.a., Haren, 2006 (GAH).
 • Een kerk in uitbouw: de Gereformeerde kerk van Haren tussen 1886 en 1918, een kerkhistorische studie
  H. Alblas, Haren 2003.
 • Stille getuigen van vervolging, verzet en verraad: gedenkwaardige plaatsen in Groningen en Haren
  T. Andringa en N. de Both, Assen, 2010.
 • Haren - Van vroeger tot nu
  Drs J.P. Bakker e.a.,Haren, Harener Commissie/Uitgeverij Knoop & Niemeijer, 1979 (OBH, OBG, GAH).
 • Verdwenen plekjes. Haren 1900-1975
  F. Banga, Groningen, 1981 (OBH, OBG, GAH).
 • Helpman, een buurtschap onder Haren
  F. Banga, Groningen, 2004.
 • Be Quick 1927-1937
  GVV Be Quick,Groigen, 1937 (GAH)
 • Honderd jaar Be Quick
  GSV Be Quick, Groningen, 1988 (OBG, GAH).
 • Gedenkboek 125 jaar Be Quick 1887
  GSV Be Quick, Groningen, 2012.
 • Wij varen op volle kracht vooruit.
  H.J.C. Bekenkamp, Sandfirden Worldwide. Haren, 1989.
 • 'Hartelijk welkom, Majesteit '
  H.J.C. Bekenkamp, Haren, 1990 (GAH).
 • Bezetting en Bevrijding van Haren 1940 – 1945 (HHR 9)
  H.J.C. Bekenkamp, Haren, 1995 (OBH, OBG, GAH).
 • "Waarom zoudt gij wachten met buiten wonen, tot gij binnen zijt"
  H.J.C. Bekenkamp, Haren-Groningen, Lorelax Productions, Muiderberg, 1999 (OBH, OBG, GAH).
 • 38 jaar wederzijdse uitwisselingen tussen Haren en Hadera (1967-2005)
  H.J.C.  Bekenkamp, Haren 2006 (OBH).
 • Toelichting op de Harener Historische Kaart (HM 3)
  H.C.J. Bekenkamp, Haren, 2008 (OBH, GAH).
 • Iets te vieren - Astoria, sinds 1961
  Hein Bekenkamp, Groningen 2011 (GAH)
 • Molen "De Hoop" Haren (HHR 1A)
  Hein Bekenkamp, Haren, 2011 (OBH, GAH).
 • Tien jaar Mr. H.P. van Heukelomstichting te Amsterdam waarvan de gebouwen gevestigd zijn te Haren (Gr.)
  E. van  Berg en E. Leyten
 • Beatrixoord 1910-1963, een gedenkboek. Door mensenhanden gedragen, door 't menselijk hart gedragen
  H.J. Bergveld, H. Slot en J. Koning, Haren, 1963 (GAH).
 • De Poll – Verhaal van een Golfclub en een Landgoed
  Reinier Beumer, Glimmen, 1985 (GAH).
 • Liedjes uit de revue "Alles tramt naar Haren" opgevoerd ter gelegenheid van de opening der electrische tram Groningen-Haren
  H.G. Bleeker, 1921.
 • Eeuwige jeugd in Glimmen. Honderd jaar openbare lagere school 1900-2000
  Hein Bloemink, Glimmen, 2000 (GAH).
 • Van verdwenen winkels en ander dorpsverhalen
  Hein Bloemink, Groningen, 2001 (OBH, GAH).
 • Van verdwenen winkels en ander dorpsverhalen, deel II
  Hein Bloemink, Groningen, 2004 (GAH).
 • Verslag aan het bestuur over de inrigting van de boerderij te Haren, toebehorende aan- en gedreven wordende voor rekening van de Maatschappij tot Landhuishoudkundige School te Groningen
  J. Boeke, Haren, 1862.
 • De gemeente Haren van 1800 tot 1914, de bevolkingsontwikkeling, beroepsstructuur en landbouw
  L. de Boer, Groningen, 1979.
 • 't Familiehotel, van eeuw naar eeuw
  A. Boerma, Paterswolde,1998 (GAH).
 • Het klooster Yesse in Essen (HM 1)
  A.M.E. Bos, Haren, 2002 (OBH, GAH).
 • Yesse door de eeuwen heen (HHR 20)
  A.M.E. Bos, Haren, 2014 (OBH, GAH)
 • Wonderen van Yesse
  A. Bos en M. Heidema, Haren, 2008.
 • Indoorgroep Haren 1968-2008
  A. te Bos, Haren, 2008 (GAH).
 • Haren en Omstreken
  H. Bos, Haren, 1920 (OBH, GAH).
 • Rondom het haventje in Haren
  Hillechien Bremer-Bakker, Bedum, 2001 (OBH, OBG, GAH).
 • Boeren en andere buitelui. Scriptie over het ruimtelijk beleid van de gemeente Haren met name in het buitengebied van de Onner- en Oostpolder
  S.F. Broekhuijsen-de Hes, Groningen, 1983.
 • Molens tussen stad en d'olde lantschap (HHR 1)
  Drs. D.M. Bunskoeke, Haren, 1984 (OBH, GAH).
 • Van rails en rangeren (HHR 2)
  E.J. Bunskoeke en drs. D.M. Bunskoeke, Haren, 1985 (OBH, OBG, GAH).
 • Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener waterstaat (HHR 4)
  E.A.M. Bulder, Haren, 1987 (OBG, GAH).
 • Van Tuindorp tot Oosterhaar
  Buurtvereniging Ons Belang, Haren, 1990 (OBH, OBG, GAH).
 • Belevenissen en herinneringen uit de oorlogsjaren 1940-1945
  Comité 5 mei Haren, Haren, 1995 (GAH).
 • In de voetsporen van de Van Dam's
  Dick van Dam, Haren, 2011.
 • Dickenscollectie
  De Mudaverzameling in de Openbare Bibliotheek Haren, Haren, 1999 (OBH).
 • Kijkvenster op 100 jaar bouwen, uitgave van handelsonderneming De Rooij b.v., Haren Gn, ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan op 1 mei 1980
  F.J.H. van Dongen, Haren, 1980.
 • V.V. Haren, jubileumboek 1935-2010
  B. Doornbusch, Haren, 2011 (OBH, OBG). 
 • Schemer zal geven wat de dag beloofd. Schrijvers in Haren
  K. Drenth, Haren, 2003 (OBH, OBG).
 • Inventaris van de archieven van de gemeente Haren
  H.M. Dröge, Groningen, 2005 (GAH).
 • AZC-school Elmer-Haren 2001-2006
  Haren, 2006 (GAH).
 • Zie naar ons... : 50 jaar Doopsgezind gemeenteleven in Haren
  Fokke R. Fennema, Haren, 2008 (OBH, GAH).
 • Tot een'ge arbeid ongeschikt? De bewoners van het cisterciencer vrouwenklooster Yesse
  Bert Flikkema, Haren, 2011 (GAH).
 • Haren op eigen benen
  Gemeentebestuur Haren, Haren, 2018 (GAH)
 • Over Glimmen
  Plaatselijk Belang Glimmen, Glimmen, 1976 (GAH).
 • 12e Lustrum GHHC Groningen 60 jaar
  Haren, 1986 (GAH).
 • Bedrijvigheid in de gemeente Haren - Van omstreeks 1800 tot 2000 (HHR 14)
  Drs. M. Goslinga, Haren, 2008 (OBH, OBG, GAH).
 • Hortus Haren. Hof van heden.
  L. Grotenhuis, Haren, 2003.
 • De Landbouwhuishoudkundige school te Groningen in haren oorsprong en tegenwoordige inrichting
  H.C. van Hall, Groningen, 1844.
 • Niet zomaar een dak - H. Nicolaaskerk Haren 1959 - 2009
  J.C. van Ham en G.M. Rommers, Bedum, 2009 (GAH).
 • IB 100 jaar. Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 1890-1990
  K. Harmsen, Haren, 1990 (GAH).
 • De Heukelom, 25 jaar dienstverlening aan meervoudig gehandicapte blinden en slechtzienden
  H. Harsma en J. van Weelden, Haren, 1977.
 • Bouwkunst in Haren - Rijksmonumenten in de gemeente Haren (HHR 12)
  Ir. P.W. Havik, Haren, 1999 (OBH, OBG, GAH).
 • In tijden van verandering - 25 jaar Brinkschool
  H.W. Hesselink, Haren, 1995 (GAH).
 • Op eigen kiel. Jubileumboek uitgegeven door de Watersportvereniging De Twee Provinciën ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan
  D.J.C. Heuvelman, Haren, 2011 (OBH, OBG, GAH).
 • Parkgids - Het Verborgen Rijk van Mingh
  Hortus Haren, Haren, 1995 (GAH).
 • Hunnedal, het nieuwe milennium maken we samen
  CBS Hunnedal, Onnen, 2000 (GAH).
 • Het pompstation Haren van de gemeentewaterleiding van Groningen
  E. Jacobs, Den Haag, 1937.
 • De Blauwe Ruiters, 1945-1995
  O. Jansen, Haren, 1995 
 • Driften, stegen, lanen. Straatnamen in Haren (HHR 7)
  Drs. F.C.J. Ketelaar, Haren, 1990 (OBH, OBG, GAH).
 • Beschrijving van het infiltratieproject van het pompstation Haren
  J.W. Kieft, Groningen, zonder jaar.
 • Tuinstad Haren - Bouwlust in de jaren '30
  Joost Kingma, Groningen, 2008 (OBH, OBG, GAH).
 • Julianapark – Het begin van Tuinstad Haren (HHR 16)
  Mr. Eppo van Koldam, Haren, 2010 (OBH, OBG, GAH).
 • 200 jaar Gemeentebestuur Haren (HHR 18)
  Mr. Eppo van Koldam, Haren, 2011 (OBH, OBG, GAH).
 • Brand Meester! De geschiedenis van de brandweer Haren (HHR 19)
  Mr. Eppo van Koldam, Haren, 2013 (OBH, GAH).
 • Groningse Volksalmanak 1972-1973
  P.B. Kooi., Een urnenveldvondst uit Haren (blz. 162-166). Groningen, 1973.
 • Het Be Quick-Stadion en zijn architect Evert van Linge (HM 2)
  W.R.H. Koops en A. van Linge, Haren, 2005 (GAH).
 • De oudheid van Haren, Historisch Jaarboek Groningen 2010, pag. 6-15
  Kees Kuiken, Groningen, 2010.
 • Gids voor de hortus De Wolf te Haren (Gr.)
  E. Laarman, Haren, 1948.
 • Rood in de Groene Parel. De geschiedenis van de sociaaldemocratie in Haren
  Wil Legemaat en Elsbeth Wieselmann-Versteeg, Haren, 2006 (OBH, OG, GAH).
 • Apollo. 1906-2005. Muziek in Haren
  Wil Legemaat, Haren, 2007 (GAH).
 • Harense gemeentehuizen: een kleine geschiedenis
  W. Legemaat, Haren, 2009.
 • Van kwaad tot onvoorstelbaar erger. Verhalen achter de namen op de gedenksteen in Haren (HHR 15)
  Wil Legemaat, Haren, 2010 (OBH, OBG, GAH).
 • Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd. Acht eeuwen Harener dorpskerk (HHR 11)
  Drs. H.W.W. van Loenen, Haren, 1996 (OBH, OBG, GAH).
 • Zij hielden de lampe staande - Geschiedenis van de kerk te Noordlaren
  H.M. Luning, Groningen, 1977 (OBH, OBG, GAH).
 • De buitenplaatsen Meerlust, Bloemert, Meerwijk. Van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord
  H.M. Luning, Noordlaren, 1980.
 • Openbare Lagere School Noordlaren, 1908-1983
  H.M. Luning, Noordlaren, 1983 (GAH).
 • Geschiedenis van de Bartholomeuskerk te Noordlaren
  H.M. Luning, Noordlaren, 1984.
 • Haren in de 80-jarige oorlog - Van katholiek tot protestant (HHR 5)
  H.M. Luning, Haren, 1988 (OBH, OBG, GAH).
 • Restauratie – Herinrichting 1985 -1986 Vereniging Watersport De Twee Provinciën
  A.F. Mohr en G.L. Woortman, Haren, 1985.
 • Het Hinsz-orgel in de Dorpskerk van Haren
  D.M.J. Molenaar, Haren, 2002.
 • Ik Zou Nog Wel Eens Willen Weten ..... 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Haren, 1894-1994
  Coos Mout e.a, Haren, 1995 (OBH, OBG, GAH).
 • Gemeentebeschrijving Haren
  Monumenten Inventarisatie Project, Provincie Groningen (GAH)
 • De veldnamen van Onnen
  J. Naarding, Assen, zonder jaar.
 • De Harensche schoolzaak: een inzicht zonder uitzicht
  H.J.H. Nauta, Haren, 1938.
 • Kerkmensen onderweg, wat heeft ze bezield? - 150 jaar Gereformeerde Kerk Haren
  Jan A. Niemeijer (eindredactie), Haren, 2002 (OBH).
 • Mijn oorlogsjaren in Haren - Persoonlijke herinneringen van Theo Niemeijer aan de jaren 1940-1945
  Theo Niemeijer, Groningen, 2012 (OBG).
 • Slechts vernieuwing kan behouden- Van pillen, poeders en patiënten naar zorgverlening aan cliënten: vijftig jaar farmacie in Haren
  Wil van der Neut-Legemaat, Haren, 1996 (OBH, OBG, GAH).
 • Politie vroeger en nu in Haren (HHR 3)
  Drs. R.I.A. Nip, Haren, 1987 (OBH, OBG, GAH).
 • Noord-Nederlandse Golf- en Countryclub 1950-2000
  Haren, 2000 (GAH).
 • Haren, overal anders
  Drs A.C. van Oorschot en Drs L. Winter, Haren, Boekhandel Boomker/Knoop Haren, z.j. (OBH, OBG, GAH)
 • De Rikkers Lubbers Stichting
  P. van Oort en E.O. van der Werff, Groningen, 1998 (GAH).
 • 60 jaar TSH
  Hans Peerbolte, Haren, 1996.
 • Naar school in Haren (HHR 8)
  Hilbrand Polman, Haren, 1992 (OBH, OBG, GAH).
 • Gemeentehuis Haren
  Dirk Jan Postel, Haren, 2009 (GAH).
 • Doopboek en Naamregister 1804-1904 van de Nederlandse Hervormde Gemeente Noordlaren-Glimmen
  P.A.C. Prins-Poorter, Noordlaren, 1992 (GAH).
 • Begraven in Noordlaren. Een kleine historische kerkhofsociologie
  P.A.C. Prins-Poorter, Noordlaren, 1993 (GAH).
 • Onder het wakend oog van de Stad: Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa
  P.A.C. Prins-Poorter, Glimmen, 2005 (OBH, OBG).
 • Boerenland en Herenhand in Glimmen
  P.A.C. Prins-Poorter, Glimmen, 2007 (OBH, OBG, GAH).
 • Tussen Wel en Wee, Vijftig jaar Algemeen Welzijnsfonds (1957 - 2007)
  Jorieke Rutgers, Groningen, 2007 (GAH)
  (met historie huize Blankweer als gezinsvervangend tehuis).
 • Glimmen - Dorp tussen Drentse A & Hondsrug
  Willem Rutgers, Bedum, 1986 (OBH, OBG, GAH).
 • Glimmen - Dorp tussen Drentse A & Hondsrug, deel 2
  Willem Rutgers, Bedum, 1998 (OBG, GAH).
 • Een pronkjuweel in Ommeland: Het Biologisch Centrum te Haren der Rijksuniversiteit Groningen
  H.A. Scheltes, Groningen, 1973
 • Kroniek van het Noordlaarderbos, de woelige achtertuin van de stad Groningen
  Ingrid Schenk, Noordlaren, 2017 (OBH)
 • De geschiedenis van de Appèlbergen - Hoe een landschap zijn verleden weerspiegelt (HHR 17)
  G. Schilder-Hutten MA, Haren, 2011 (OBH, GAH).
 • 650 jaar Onnen
  R. Siekmans, Onnen, 1978 (OBH, OBG, GAH).
 • Onnen tot 2000
  R. Siekmans, Haren, 1999 (OBH, OBG, GAH).
 • Pelgrimage van Yesse naar Bartholomeus
  Stuurgroep Haren 850, Haren, 2010.
 • Lustrumboek 1986 - Sint Maartenscollege Haren - MMS Sint Walburg, 1946-1986.
  Sint Maartenscollege, Haren, 1986 (OBG).
 • Geloof in de toekomst. 50 jaar Sint Nicolaasschool Haren
  Sint Nicolaasstichting, Haren, 2004 (GAH).
 • Het Paterswoldse meer. Ontstaan en ontwikkeling (HHR 6)
  Drs. A.H. van Slageren, Haren, 1989 (OBH, OBG, GAH).
 • 100 jaar ... een mooi begin. Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de stichting Beatrixoord Noord-Nederland 1905-2005
  M. Slobbe en R. de Vries, Haren, 2005.
 • Licht, lucht en lammetjespap. Sanatorium Beatrixoord en de tuberculosebestrijding in Noord-Nederland in de 20e eeuw
  J. Spits, Groningen, 2003.
 • Haren - Een portret
  B.P. Tammeling, Haren, 1966 (GAH).
 • Haren, zoals het was.
  B.P. Tammeling, Haren, 1968 (OBH, OBG, GAH).
 • Haren, zoals het is
  B.P. Tammeling, Haren, 1973.
 • Leven in het groen Haren
  B.P. Tammeling, Haren, 1975 (GAH).
 • Haren, 60 jaar geleden - Een fotografische impressie van Haren in de eerste decennia van deze eeuw
  B.P. Tammeling, Haren, 1978.
 • Haren - Van vroeger tot nu
  B.P. Tammeling e.a. Haren, 1979 (OBH, OBG).
 • Buitenhuizen in Haren. Wonen op stand (HHR 10)
  Drs. A.C. Timmer, Haren, 1995 (OBH, OBG, GAH).
 • Noordlaren van vroeger
  A. Timmer, Noordlaren, 1993 (GAH).
 • Ten tijde des avonds - Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen
  W.K. van der Veen, Groningen, 1984 (GAH)
  (historie Avondlicht).
 • Lustr umboek 80 jaar, 1911-1991 VWDTP
  Vereniging Watersport De Twee Provinciën, Haren, 1991.
 • Gezondheidszorg in Haren (HHR 13)
  Drs. C.A.E. Volckmann, Haren, 2000 (OBH, OBG, GAH).
 • Woonwensen van 55-plussers. Een onderzoek naar woonwensen van 55-plussers in de gemeente Haren
  P. Voogd, Groningen, 2005.
 • Op een haar na eeuwig schaak.... Geschiedenis Schaakclub Haren 1915-2010
  E. Vos en K. Romijn, Haren, 2011 (OBG, GAH).
 • Een huis van Weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen
  Bart de Vries, Harendermolen, 2006 (GAH).
 • Sassenhein - Een dorado onder Haren
  Frans Westra, Haren, 2014.
 • De Groningse buitenschool "Appelbergen"
  J.H. Wilhelm, Haren, 1954.
 • Eenden en eiken - Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen
  Anne Wolff, Matthijs Dijkstra en Wim Boetze, Groningen, 2011 (OBH, OBG, GAH).

   

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren