HOME  |  Inwoners  |  Kerngegevens

Kerngegevens

Inwonersaantal 15 augustus 2017
Leefstijdscategorie      aantal
0-4 jaar 1.038
5-19 jaar 3.563
20-64 jaar 9.910
Ouder dan 65 jaar 5.227
Totaal inwoners 19.738

Inwonersaantal 15 augustus 2017
Per dorp/wijk man vrouw totaal
Haren midden+west 5.600 6.310 11.910
Haren oost (Oosterhaar) 2.543 2.664 5.198
Noordlaren 267 275 542
Onnen 388 377 765
Glimmen 640 683 1.323
Totaal inwoners 9.429 10.309 19.738

Sociale indicatoren 15 augustus 2017
Aantal uitkeringen WWB 257
Aantal uitkeringen IOAW 26
Aantal uitkeringen BBZ 14
Aantal uitkeringen IOAZ 2

Leerlingen 15 augustus 2017
Leerlingen Speciaal Onderwijs 433
Leerlingen Voortgezet Onderwijs 3.289
Leerlingen Basisonderwijs 1.683

Grondgebied 15 augustus 2017
Oppervlakte land (ha) 5.069
Oppervlakte binnenwater (ha) 505

Woningen 15 augustus 2017
Aantal woningen 9.018
Aantal kernen 4
Aantal woningen in aanbouw 150

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren