HOME  |  Inwoners  |  Bronbewerkingen

Bronbewerkingen

Onder regie van de Harener Historische Commissie wordt gewerkt aan het ontsluiten van het gemeentearchief in de vorm van digitale bronbewerkingen. Dit zijn gegevensverzamelingen die gebaseerd zijn op de in het archief aanwezige informatie. Het is niet de bedoeling informatie te ontsluiten, die reeds langs andere weg ontsloten is, zoals bijvoorbeeld de informatie op www.genlias.nl, www.wiewaswie.nl,  www.allegroningers.nlwww.hisgis.nl of www.watwaswaar.nl.

Inmiddels zijn de onderstaande bronbewerkingen beschikbaar. Regelmatig zal deze lijst worden aangevuld met nieuwe bewerkingen. Soms wordt in de bronbewerkingen gebruik gemaakt van literatuur. De samenstellers van dit deel van de website hebben getracht alle houders van auteurrechten te achterhalen. Belanghebbenden kunnen zich melden bij de Harener Historische Commissie (hhc@haren.nl)

Opmerkingen kunnen per mail worden gezonden aan de Harener Historische Commissie via hhc@haren.nl

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren