HOME  |  Inwoners  |  Begraafplaatsen  |  Tarieven begraafplaatsen

Tarieven begraafplaatsen

Er zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen; De Eshof en Harenerhof. Aan het begraven op beide begraafplaatsen zijn kosten verbonden.

Voor beide begraafplaatsen gelden de onderstaande tarieven.

Grafrechten

 • het huren van een graf voor een periode van 20 jaar: € 3.209,29
 • het huren van een kindgraf tot 12 jaar voor een periode van 20 jaar: € 812,47
 • het huren van een urnengraf of urnennis voor een periode van 10 jaar: € 1.828,16
 • het verlengen van de huurtermijn van een graf voor een periode van 10 jaar: € 1.604,64
 • het verlengen van de huurtermijn van een kindgraf tot 12 jaar voor een periode van 10 jaar: € 914,08
 • het verlengen van de huurtermijn van een urnengraf of urnennis voor een periode van 10 jaar: € 914,08

Begraafrechten

 • voor het begraven van een persoon van 12 jaar of ouder: € 406,32
 • voor het begraven van een persoon tot 12 jaar: € 203,12

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht verhoogd met 100%. Buitengewone uren zijn:

 • op een werkdag voor 9.00 uur en na 16.00 uur
 • op zaterdag en zondag
 • op de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag en de dag van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning (doorgaans op 27 april)

Bijzetten van asbussen en urnen

 • met daarin de overblijfselen van een persoon vanaf 12 jaar: € 101,56
 • met daarin de overblijfselen van een persoon van 1 tot 12 jaar: € 42,22
 • met daarin de overblijfselen van een levenloos aangegeven kind en persoon tot 1 jaar: € 21,53

Grafbedekking en onderhoud
V
oor het afgeven van een vergunning voor:

 • de realisatie van een grafkelder voor één persoon: € 200,32
 • de realisatie van een grafkelder voor twee personen: € 320,53
 • het plaatsen van een monument of zerk: € 161,72
 • het aanleggen van een graftuin: € 161,72

Opgraven, ruimen en verstrooien

 • opgraven van een lijk: € 243,79
 • voor het na het opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf: € 325,02
 • voor het na opgraven weer begraven in een ander graf: € 649,90
 • opgraven of verwijderen van een asbus: € 101,56
 • voor het na opgraven of verwijderen weer terugplaatsen van een asbus: € 203,12
 • voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende: € 325,02
 • het verstrooien van as per asbus in een algemeen graf: € 406,23
 • het verstrooien van as per asbus in een algemeen urnengraf: € 101,56

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren