HOME  |  Inwoners  |  Begraafplaatsen  |  Rechthebbende van een graf

Rechthebbende van een graf

De rechthebbende van een graf heeft verschillende rechten en plichten.

De rechthebbende is in eerste instantie de persoon die opdracht heeft gegeven tot de begrafenis of bijzetting. Later kan dit ook een persoon zijn op wie de grafrechten zijn overgeschreven. De rechthebbende heeft de rechten en plichten die bij het graf horen: de grafrechten. De naam van de rechthebbende wordt vermeld in de grafakte. Hierin staan ook het grafnummer en de gegevens van de persoon (of personen) die in het graf begraven ligt/ liggen. Na de begrafenis of bijzetting ontvangt de rechthebbende de grafakte en de nota van de gemeente.

De rechthebbende mag:

  • bepalen wie er in het graf begraven mag worden;
  • vergunning grafmonument aanvragen;
  • na verlening van de vergunning grafmonument een grafmonument laten plaatsen;
  • de grafrechten verlengen;
  • de grafrechten overdragen;
  • informatie opvragen over het graf.

Het is de plicht van de rechthebbende om:

  • het graf onderhouden;
  • zorgen voor de bekendheid van actuele adresgegevens. (de gemeente onderhoudt alleen contact met de rechthebbende over een graf. Daarom is het belangrijk dat zij altijd beschikt over de juiste adresgegevens.)

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren