HOME  |  Inwoners  |  Begraafplaatsen  |  Plaatsen van een grafmonumenten

Plaatsen van een grafmonumenten

Een graf wordt voorzien door het plaatsen van een monument. Aan het plaatsen zijn regels verbonden.

Na verloop van tijd maken nabestaanden een keuze voor de bedekking van het graf. Er bestaat op dit gebied een ruim aanbod. Er is in principe alle tijd om een keuze te maken. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen die de gemeente aan grafbedekkingen stelt. De plaatselijke uitvaartondernemers en steenhouwerijen zijn van deze regels op de hoogte. Na het maken van een keuze is het aanvragen van een vergunning voor het grafmonument de volgende stap. Dit kan de nabestaande zelf doen, maar de steenhouwer kan dit ook voor u doen. Deze vergunning is nodig voor iedere vorm van grafbedekking met uitzondering van beplanting. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. De aanvraag wordt getoetst aan de regels voor grafbedekkingen. Als de aanvraag hieraan voldoet, wordt de vergunning voor een grafmonumenten verleend. Hierna kan het grafmonument worden gemaakt en geplaatst. Voor het monument wordt geplaatst, moet dit worden gemeld bij de beheerder van de begraafplaats.

Grafbedekkingen zijn uitsluitend mogelijk op graven. Voor een grafbedekking moet altijd een vergunning worden aangevraagd, is dit niet gebeurd dan wordt de bedekking verwijderd.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren