HOME  |  Inwoners  |  Afvalinzameling

Afvalinzameling

De gemeente spant zich in om de particuliere huishoudens op een goedkope en milieuvriendelijke manier van dienst te zijn bij de verwijdering van afval. Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

  1. een zo laag mogelijke belasting van het milieu;
  2. volledige doorberekening van alle kosten via tarieven (afvalstoffenheffing)
  3. verdeling van de kosten op basis van de regel ‘de vervuiler betaalt’;
  4. niet zelf doen wat door een ander goedkoper kan.

Vanaf 2008 wordt de afvalinzameling in de gemeente Haren uitgevoerd door de Stadsbeheer van de gemeente Groningen. Dit betekent dat u ook voor vragen, problemen en klachten direct contact kunt opnemen met Stadsbeheer: (050)3671000. Dit nummer kunt u ook bellen als u wilt dat grofvuil bij uw woning wordt opgehaald.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren