Beterr Haren

Bestuurlijke toekomst Haren
HOME  |  Beterr Haren

Beterr Haren

Een bestuurskrachtige en financieel gezonde gemeente is een voorwaarde voor zelfstandigheid. Wij zijn daarom in 2016 in een samenwerkingsverband tussen college, ambtelijke organisatie, raad en betrokken inwoners van de gemeente Haren gestart met een project Beterr Haren. Beterr in Beterr Haren staat voor:

Bestuurskrachtig
Evenwichtig
Toekomstbestendig
Eigen
Robuust
Regionaal

Doel van het programma “Beterr Haren” is het creëren van toekomstbestendige voorwaarden voor de  continuering van een zelfstandig gemeente Haren. Het omvat een aantal deelprojecten die in de loop van 2016 en 2017 worden uitgevoerd. Sommige projecten hebben een permanent karakter. De deelprojecten zijn:

  • Deelproject 1: toekomstvisie
  • Deelproject 2: financieel toekomstbestendig
  • Deelproject 3: burgerparticipatie
  • Deelproject 4: bestuurskracht
  • Deelproject 5: ambtelijke organisatie
  • Deelproject 6: regionale samenwerking

Per deelproject heeft de raad op 15 juni 2016 een eindrapport vastgesteld.  Voor de deelrapporten verwijzen wij u naar “2016-06-15 Raadvoorstel besluitvorming Bestuurlijke toekomst Haren”.

Download hieronder een beknopte versie van het volledig programma 'Beterr Haren'.

Top