Bestuurlijke Toekomst Haren

Bestuurlijke toekomst Haren

Bestuurlijke Toekomst Haren

Terwijl de gemeenteraad heeft besloten om een zelfstandige gemeente te blijven is Haren ook bezig met de voorbereiding van een mogelijke herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer.  Bestuur en medewerkers zijn momenteel bezig om aan beide sporen invulling te geven:

Spoor 1, Beterr Haren: dit spoor moet leiden tot een bestuurskrachtiger en financieel sterkere gemeente, zodat de gemeenten aan de voorwaarden voor zelfstandigheid kan voldoen en Haren dus een zelfstandige gemeente kan blijven. Onder het submenu Beterr Haren vindt u informatie over dat spoor, de voortgang en documenten;

Spoor 2, herindeling: onder dit submenu vindt u informatie en alle documenten die betrekking hebben op het proces tot herindeling met Groningen en Ten Boer.

Op dit moment kunnen wij nog geen duidelijk geven over het moment waarop definitief wordt besloten welk spoor uiteindelijk zal worden gevolgd.

Onder  het submenu Geschiedenis BTH vindt in chronologisch overzicht van het traject van de bestuurlijke toekomst van Haren sinds 2011 en alle relevante documenten.


Top