HOME  |  Bestuur  |  Werkzaamheden Haren Noord

Werkzaamheden Haren Noord

 • Oosterweg gaat weer open voor autoverkeer

  (03-01-2017)
  luchtfoto van de Oosterweg

  Bouwrijp maken DHE 5 en 6 gereed

  De Oosterweg in Haren gaat per 1 januari a.s. weer open voor autoverkeer. In verband met het bouwrijp maken van de kavels in de deelgebieden 5 en 6 van Haren-Noord, het realiseren van de woningen daar en de grote hoeveelheid bijkomend bouwverkeer is de Oosterweg langere tijd geheel afgesloten geweest. Toen de hoeveelheid bouwverkeer afnam, werd besloten de weg weer open te stellen voor fietsers en voetgangers. Het aanleggen van de wegen, de riolering en de nutsvoorzieningen (bouwrijp maken) is inmiddels gereed, waarmee het project in een volgende fase komt. 

  Lees verder
 • Voortgang werkzaamheden Haren Noord

  (02-09-2016)
  Luchtfoto van in aanbouw zijnde woningen in Haren Noord

  De bouwactiviteiten in Haren Noord verlopen zeer voorspoedig. Inmiddels zijn de bouwers Geveke en Tijhuis begonnen in deelgebied 5 (het zuidelijk deel) en in de meest noordelijke fase. De verwachting is dat voor de winter ongeveer 300 woningen verkocht en in aanbouw zijn.

  Lees verder
 • Hakbosje

  (30-06-2016)
  plattegrond van de locatie van het hakbosje

  Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Haren Noord deelgebieden 5 en 6 is besloten dat indien de 4 kavels gelegen in deelgebied 6 in verkoop gaan als eerste aan de gemeente zullen worden aangeboden.

  Lees verder
 • Verkeer Oosterweg, Haren

  (21-06-2016)
  Bovenaanzicht van gebouw van het waterbedrijf

  De verkoop van de woningen in Haren Noord verloopt bijzonder voorspoedig van de 248 verleende omgevingsvergunningen zijn inmiddels een substantieel aantal woningen gerealiseerd. Voor de zomer zullen ongeveer 150 woningen bewoond zijn, en de verwachting is dat er voor de jaarwisseling van de 370 te realiseren woningen bijna 275 gereed of in aanbouw zullen zijn.

  Lees verder
 • Voortgang Haren Noord

  (31-05-2016)

  De werkzaamheden rond de realisatie van de nieuwe woonwijk Haren Noord verloopt bijzonder voorspoedig, op dit moment zijn er ruim 220 woningen in aanbouw en de verwachting is dat voor de jaarwisseling dit aantal oploopt naar rond de 280 woningen.

  Lees verder
 • Gele containers worden vervangen door bloembakken

  (17-05-2016)
  Foto met bloembakken ingetekend aan beide kanten van de weg

  Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de verbetering van de bermen van de Oosterweg.

  Lees verder
 • Wederom een belangrijke stap in Het Harener Holt

  (15-06-2016)

  Er gebeurt op dit moment veel in Het Harener Holt! De eerste bewoners hebben ondertussen hun woning betrokken, de bouw van diverse woningen vordert gestaag en op zeer korte termijn wordt  gestart met het woonrijp maken van fase 1.

  Lees verder
 • Verkeersmaatregelen rondom DHE 5/6

  (27-08-2015)
  kaart gebied dhe

  Begin februari 2015 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de vaststelling van het exploitatieplan DHE 5/6. Als gevolg van deze uitspraak mag met de aanleg van de basisvoorzieningen worden begonnen. Het gaat hierbij om de aanleg van wegen in het plangebied en de nutsvoorzieningen. De aannemer is maandag 9 maart 2015 gestart met deze werkzaamheden. De werkzaamheden brengen bouwverkeer met zich mee. Hier vindt u de documenten die relevant zijn voor wat betreft de verkeersmaatregelen rondom DHE 5/6.

  Lees verder

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren