HOME  |  Bestuur  |  Rummerinkhof

Rummerinkhof

Als gevolg van de nieuwbouwwijk Harener Holt groeien de scholen in het noorden van Haren fors. De huidige huisvesting van de Brinkschool aan de Oude Brinkweg biedt onvoldoende ruimte en de locatie biedt geen mogelijkheid meer om verder uit te breiden. De Peter Petersenschool gebruikt tijdelijk een aantal lokalen in het voormalige gebouw van Visio om de groei op te kunnen vangen. Voor beide scholen moet een definitieve oplossing worden gevonden voor het ruimtetekort.

Het Harens Lyceum heeft in augustus 2017 het onderwijs op de locatie Rummerinkhof beëindigd en ondergebracht op de locatie Kerklaan. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om de Brinkschool in het vrijkomende schoolgebouw te huisvesten. De gemeente onderzoekt de inpassing van de Brinkschool aan de Rummerinkhof in combinatie met de uitbreiding van de Peter Petersenschool. Belangrijke aspecten hierbij zijn de verkeersafwikkeling op de locatie en op het kruispunt Rummerinkhof – Oosterweg – Kromme Elleboog, de capaciteit voor ‘Kiss & Ride’ en parkeren en de inpassing van de plannen in de bestaande groenstructuur van houtwallen.

 • Aangepast voorstel onderwijshuisvesting Rummerinkhof

  Tijdens de inloopavond van 4 september heeft de gemeente Haren het voorstel getoond voor de te realiseren onderwijshuisvesting aan de Rummerinkhof en de verkeersontwikkeling rond dit gebied. Dit voorstel is besproken in de raadscommissievergadering op 10 september.

  Lees verder
 • Informatieavond dinsdag 4 september

  Zernike junior college

  Tijdens de inloopavond van 16 mei dit jaar heeft de gemeente Haren de voorlopige ideeën voor de huisvesting van de Brinkschool en de uitbreiding van de Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof getoond. Ook zijn de mogelijke aanpassingen van de verkeerssituatie voorgelegd. Tijdens deze inloopavond hebben omwonenden en andere belanghebbenden diverse reacties en bevindingen kenbaar gemaakt. Een aantal van deze suggesties zijn verwerkt in de plannen.

  Lees verder
 • 16 mei inloopavond onderwijshuisvesting Rummerinkhof

  zernike junior college

  De gemeente Haren onderzoekt de mogelijkheden om de Brinkschool te verhuizen naar de locatie Rummerinkhof. In augustus 2017 heeft het Zernike juniorcollege haar activiteiten aan de Rummerinkhof beëindigd. Deze locatie is daarmee beschikbaar voor een andere bestemming.

  Lees verder

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren