HOME  |  Bestuur  |  Rioolvervanging Prof. Dr. J.C. Schoutelaan

Rioolvervanging Prof. Dr. J.C. Schoutelaan

Vanaf week 15 tot en met week 31 van 2018 vinden er werkzaamheden plaats in de Prof. Dr. J.C. Schoutelaan. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat de riolering na 60 jaar aan vervanging toe is. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen de rijbaan en voetpaden compleet worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.

Gescheiden stelsel

De huidige riolering bestaat uit een zogenaamd gemengd stelsel, dat vervangen wij door een gescheiden stelsel waarbij vuilwater en regenwater apart worden afgevoerd. Door deze maatregel vermindert de belasting op de rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar ook het aantal overstorten van vuilwater op sloten en vijvers. Tijdens de uitvoering bieden wij  de aanwonende bewoners de mogelijkheid hun regenwaterafvoer, van bijvoorbeeld dakgoten, te laten aansluiten op het nieuwe regenwaterriool. De gemeente Haren neemt deze kosten voor haar rekening.

Reef Infra B.V.

Reef Infra B.V. uit Oldenzaal gaat de werkzaamheden in de Professor Dr. J.C. Schoutelaan uitvoeren. De uitvoerder van Reef Infra, dhr. S. van ’t Hull, is de contactpersoon met betrekking tot vragen over de uitvoering, stremmingen en de planning van de rioolwerkzaamheden.

Werkzaamheden aan gas, elektra en water

Gelijktijdig aan onze werkzaamheden zal Visser & Smit Hanab in opdracht van Enexis en het Waterbedrijf Groningen werkzaamheden uitvoeren aan gas-, elektra- en waterleidingen. Deze werkzaamheden vinden met name plaats in de voetpaden. Enexis en het Waterbedrijf zullen u nader informeren over deze werkzaamheden. Voor vragen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden aan gas-, elektra- en waterleidingen kunt u terecht bij de uitvoerder van VSH: dhr. R. Arends.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden zal de Prof. Dr. J.C. Schoutelaan gefaseerd worden afgesloten voor het doorgaande verkeer zodat de werknemers zo veilig mogelijk kunnen werken. Er zullen tijdens de afsluiting van de zijwegen tijdelijke voorzieningen worden getroffen om de ontsluiting van de Clusiusweg en de Hendrik de Vriesweg te kunnen garanderen.

We gaan in de Henricus Muntinglaan een aantal tijdelijke parkeerplaatsen aanbrengen waar bewoners van de Prof. Dr. J.C. Schoutelaan hun auto kunnen parkeren. Ter hoogte van de opslag van de aannemer in de Henricus Muntinglaan zal een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld om de bereikbaarheid van het opslagterrein te kunnen garanderen. De aannemer zorgt er ook voor dat de grijze en groene containers in de Prof. Dr. J.C. Schoutelaan op vrijdag gewoon geleegd kunnen worden.

Overzicht tijdelijke maatregelen Schoutenlaan

Contactpersonen

Tekeningen

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren