HOME  |  Bestuur  |  Rioolvervanging Kievitweg

Rioolvervanging Kievitweg

Waar het huidige riool nu zowel het afvalwater als het regenwater opvangt, wordt het nieuwe riool een zogenaamd gescheiden systeem. Er komt dus één rioleringsbuis voor het verwerken van het afvalwater en één rioleringsbuis voor het verwerken van het regenwater. Het regenwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater en het afvalwater gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Naast een toekomstbestendige riolering, brengt een gescheiden systeem ook een ander voordeel met zich mee. Naar verwachting lost het ook de overlast die overvloedig regenwater soms met zich meebrengt op

De gemeente Haren heeft in 2017 het riool vervangen in de Lutsborgsweg,  Roerdompweg, Fuutweg en Reigerweg. De Kievitweg was ook nog onderdeel van dit project, maar de uitvoering daarvan hebben wij verschoven naar 2018. Aanleiding is de slechte staat van het riool en door het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel kan de overstort van gemengd rioolwater aan de Lutsborgsweg worden dichtgezet.

Maandag 19 maart 2918 start Heijmans met de uitvoering. Het riool wordt vervangen, wegen, voetpaden en parkeervakken vernieuwd. Tevens wordt er een nieuwe waterleiding aangelegd. De planning is dat de werkzaamheden voor Koningsdag zijn afgerond.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren