HOME  |  Bestuur  |  Projecten

Projecten

Herinrichting Jachtlaan

De gemeente Haren gaat de Jachtlaan herinrichten.

Ontwikkeling Stationsgebied Haren

Station Haren Verbindt
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van het Stationsgebied. Onderdeel van de ontwikkeling is het realiseren van een fiets- voetgangersverbinding tussen Oosterhaar en het centrum, ter hoogte van het station.

Fietsroute plus Groningen-Haren

banner fietsstraat
De gemeente Haren werkt samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen

Regio Groningen-Assen

Gemeente Haren neemt deel aan de Regio Groningen-Assen. Een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten en twee provincies.

Herinrichting Lutsborgsweg

De gemeente Haren gaat in 2017 het riool vervangen in de Lutsborgsweg, Kievitweg, Roerdompweg, Fuutweg en Reigerweg. Wegen, voetpaden en parkeervakken worden heringericht.

Bestemmingsplan buitengebied Haren

Buitengebied Haren
Het bestemmingsplan Buitengebied wordt geactualiseerd. Het bestemmingsplan regelt het bouwen en het gebruiken van percelen in het buitengebied en is bedoeld voor de bescherming van landschappelijke waarden.

Nieuwbouw brandweerkazerne

Omdat de huidige brandweerkazerne aan de Westerse Drift niet meer voldoet is besloten een nieuwe kazerne te bouwen.

Nesciopark

Een bedrijventerrein waar landschap en bebouwing één geheel vormen en gelijkwaardig zijn aan elkaar. Natuurlijk ondernemen in Haren.

Nieuwbouw St. Nicolaasschool

De onderwijshuisvesting van de Sint Nicolaasschool is verouderd. De gemeenteraad heeft besloten dat er een nieuwe school mag worden gebouwd op de locatie waar nu het Zernike College is gevestigd.

Werkzaamheden DHE

Gebied DHE
Start met het aanleggen van de basisvoorzieningen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren