HOME  |  Bestuur  |  Projecten

Projecten

Fietsroute plus Groningen-Haren

banner fietsstraat
De gemeente Haren werkt samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen

Nieuwbouw St. Nicolaasschool

De onderwijshuisvesting van de Sint Nicolaasschool is verouderd. De gemeenteraad heeft besloten dat er een nieuwe school mag worden gebouwd op de locatie waar nu het Zernike College is gevestigd.

Ontwikkeling Stationsgebied Haren

Station Haren Verbindt
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van het Stationsgebied. Onderdeel van de ontwikkeling is het realiseren van een fiets- voetgangersverbinding tussen Oosterhaar en het centrum, ter hoogte van het station.

Ontwikkeling Haren Noord

Gebied DHE
In Haren Noord ontwikkelen we een nieuwe woonwijk.

Herinrichting Lutsborgsweg

De gemeente Haren gaat in 2017 het riool vervangen in de Lutsborgsweg, Kievitweg, Roerdompweg, Fuutweg en Reigerweg. Wegen, voetpaden en parkeervakken worden heringericht.

Herinrichting Jachtlaan

De gemeente Haren gaat de Jachtlaan herinrichten.

Bestemmingsplan buitengebied Haren

Buitengebied Haren
Het bestemmingsplan Buitengebied wordt geactualiseerd. Het bestemmingsplan regelt het bouwen en het gebruiken van percelen in het buitengebied en is bedoeld voor de bescherming van landschappelijke waarden.

Regio Groningen-Assen

Gemeente Haren neemt deel aan de Regio Groningen-Assen. Een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten en twee provincies.

Ontwikkeling Raadhuis-/Haderaplein


De gemeente Haren werkt aan de ontwikkeling van het Raadhuis-/Haderaplein.

Nesciopark

Een bedrijventerrein waar landschap en bebouwing één geheel vormen en gelijkwaardig zijn aan elkaar. Natuurlijk ondernemen in Haren.

Nieuwbouw brandweerkazerne

Omdat de huidige brandweerkazerne aan de Westerse Drift niet meer voldoet is besloten een nieuwe kazerne te bouwen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren