HOME  |  Bestuur  |  Nieuwbouw brandweerkazerne

Nieuwbouw brandweerkazerne

Huidige brandweerkazerne aan de Westerse DriftOmdat de huidige brandweerkazerne aan de Westerse Drift in Haren al lange tijd niet meer voldoet aan de arbo-eisen en de geldende bouwregelgeving, hebben wij in in nauw overleg met de Veiligheidsregio Groningen besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuwe kazerne te bouwen. Bij de keuze van de locatie is primair uitgegaan van wat nodig is om te voldoen aan de eisen voor optimale brandweerzorg. In de uiteindelijke afweging is daarnaast gekeken naar de kosten en naar de mogelijke gevolgen voor de omgeving. Het stationsgebied in Haren is de meest geschikte locatie gebleken. Vanuit deze locatie kan duurzaam een optimale kwaliteit brandweerzorg worden verleend, binnen de geluidsnormen en zonder aantasting van de beeldkwaliteit. Op deze locatie kan snel en makkelijk gebouwd worden, waardoor het brandweerkorps Haren op relatief korte termijn goed gehuisvest kan worden.

 

 

 • Terugkoppeling vragenuur 6 oktober 2015 financiën kazerne

  Dinsdag 6 oktober vond er een vragenuur 'financiën brandweerkazerne' voor de raad plaats. Tijdens dit vragenuur zijn een aantal vragen beantwoord. Middels de vraag-antwoord combinaties in bijgevoegd pdf-bestand willen wij een terugkoppeling geven om een ieder op gelijk informatieniveau te brengen.

  Lees verder
 • Renovatie gemeentewerf en nieuwbouw brandweerkazerne

  Op 30 januari 2017 is de renovatie van de gemeentewerf en de nieuwbouw van de brandweerkazerne besproken in de gemeenteraadsvergadering.

  Hieronder vindt u de bijbehorende raadstukken en de (concept)besluiten van de raadsvergadering .

  Lees verder
 • Informatiebijeenkomst Westerse Drift, 11 februari 2015, verslag, presentatie

  Op 11 februari 2015 vond er een inwonersbijeenkomst plaats in 'de Valreep' over de Westerse Drift als mogelijke locatie voor de nieuwe brandweerkazerne.

  Lees verder
 • Inwonersbijeenkomst Westerse Drift, 20 november 2014, verslag

  Op 20 november 2014 vond er een inwonersbijeenkomst plaats in 'de Valreep' aan de Westerse Drift.

  Lees verder
 • Nadere onderzoeken locatie nieuwe brandweerkazerne

  Op 23 juni 2014 heeft de raadscommissie het college van burgemeester en wethouders verzocht nader onderzoek te doen naar de mogelijke locaties voor een nieuwe brandweerkazerne, waaronder het stationsgebied. Vervolgens zijn voor de vier mogelijke locaties aanvullende onderzoeken verricht.

  Lees verder
 • Informatiebijeenkomst 11 juni 2014, verslag, presentatie, notities

  Op 11 juni 2014 vond er een bijeenkomst voor de aanwonenden van het stationsgebied plaats om deze te informeren over de locatiekeuze voor de nieuwe brandweerkazerne. Ongeveer 30 aanwonenden waren hierbij aanwezig.

  Lees verder
 • Stedenbouwkundige verkenning

  In de bijlage vindt u de Stedenbouwkundige verkenning brandweerkazerne stationsgebied

  Lees verder
Archief

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren