HOME  |  Bestuur  |  Nevenfuncties collegeleden

Nevenfuncties collegeleden

 • Burgemeester Pieter van Veen

  Burgemeester Van Veen

  Nevenfuncties voortvloeiend uit  functie:

  • VGG, Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid, Europa & Internationaal  (BVEI), lid, onbezoldigd
  • VGG, Portefeuillehoudersoverleg Algemene zaken, lid, onbezoldigd
  • GR Veiligheidsregio Groningen, lid algemeen bestuur, onbezoldigd
  • Omgevingsdienst Groningen, lid algemeen bestuur, onbezoldigd
  • EDR, Lid algemeen bestuur, onbezoldigd
  • Landinrichtingscommissie, vertegenwoordiger namens college, onbezoldigd
  • Regio Groningen-Assen, lid stuurgroep, onbezoldigd
  • GR Regio Centraal Groningen in liquidatie, lid algemeen bestuur, onbezoldigd

  Overige nevenfuncties:

  • Stichting Warnsveldse Monumenten, voorzitter, onbezoldigd
  • Raad van Toezicht Zorg-Wooncentrum Den Bouw, voorzitter, onkostenvergoeding
  • Stichting Abersonfonds, voorzitter, onbezoldigd
  • Stichting tot Behoud van de Brandtoren Rozendaalse Veld, voorzitter, onbezoldigd
  • Klankbordgroep Ruimte voor de Rivier Veessen-Wapenveld, voorzitter, onkostenvergoeding
  • Bestuurlijke Begeleidingscommissie Ruimte voor de Rivier Veessen-Wapenveld, lid, onkostenvergoeding
  • Beschermheer Koor Nova Zembla, koor van kanker- en ex kankerpatiënten in Haren, onbezoldigd
 • Wethouder Michiel Verbeek

  Wethouder Michiel Verbeek

  Nevenfuncties voortvloeiend uit de functie

  • VGG Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Cultuur & Sport/Gezondheid & Welzijn, lid, onbezoldigd
  • RMC - Voortijdig Schoolverlaten, Vertegenwoordiger namens college, onbezoldigd
  • Coördinatie Platform Stichting Baasis, vertegenwoordiger namens college, onbezoldigd
  • GR Publieke Gezondheid & Zorg, lid algemeen bestuur, onbezoldigd
  • Stuurgroep Jeugd, vertegenwoordiger namens college, onbezoldigd
  • Regiegroep Jeugdbeleid, vertegenwoordiger namens college, onbezoldigd
  • VGG Portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen, lid, onbezoldigd
  • BWR, lid ab en db, onbezoldigd
  • Project Haren Noord (o.a. GEM), lid AVA/GEM - DHE 5/6 statutair directeur Dilgt Hemmen Essen B.V. (DHE), onbezoldigd


  Overige nevenfuncties:

  • Enneus Groningen (onderzoek- en adviesbureau), lid Raad van Advies, onbezoldigd
  • Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Ambassadeur project ‘Vrijwillig Dichtbij’, onbezoldigd
 • Wethouder Mathilde Stiekema

  Nevenfuncties voortvloeiend uit de functie

  • VGG Portefeuillehoudersoverleg Gemeentefinanciën & Arbeidszaken, lid, onbezoldigd
  • VGG Portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Wonen, Milieu & Mobiliteit, lid, onbezoldigd
  • Regio Groningen - Assen, Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer (POVV), onbezoldigd
  • Verkeer en Vervoer Beraad Provincie Groningen (VVB), vertegenwoordiger namens college, onbezoldigd
  • Regio Groningen - Assen, Portefeuillehouderoverleg Economie, lid, onbezoldigd
  • BWR, lid ab en db, onbezoldigd
  • VGG Portefeuillehouderoverleg Onderwijs, Cultuur & Sport / Gezondheid & Welzijn, lid, onbezoldigd
  • GR Meerschap Paterswolde, lid dagelijks bestuur, onbezoldigd


  Overige nevenfuncties

  • Lid bestuur, CDA Bestuurdersvereniging, landelijk Den Haag, provincie Groningen, onbezoldigd
 • Gemeentesecretaris Madelon de Wilde

  Gemeentesecretataris Madelon de Wilde

  Nevenfuncties voortvloeiend uit de functie

  • Vereniging gemeentesecretarissen, lid Algemeen bestuur, onbezoldigd

  Overige nevenfuncties

  • Rabobank Stad en Midden Groningen, lid van de RvC (lid HR-commissie), bezoldigd
  • Dialysecentrum Groningen, lid Raad van Toezicht, bezoldigd

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren