HOME  |  Bestuur  |  Milieu-adviesraad

Milieu-adviesraad

De Milieu-adviesraad heeft tot taak burgemeester en wethouders te adviseren over milieu-aangelegenheden en milieubewustwording in de gemeente Haren in de meest ruime zin. Daarbij kan gedacht worden aan natuur- en landschapsbehoud, energie- en grondstoffenvraagstukken, afvalproblematiek, milieubescherming en volksgezondheid. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Samenstelling Milieu-adviesraad

 • Dhr. H.M. Westra (voorzitter)
  Prieel 3
  9753 CK  Haren

 • Dhr. Ing. S.P. van Soelen (secretaris)
  Mellenssteeg 79
  9753 HM  Haren

 • Dhr. A.J. Ludden
  Westerse Drift 43
  9752 LB  Haren

 • Dhr. Mr. W. de Vries
  Parallelweg 10
  9756 CD  Glimmen

 • Dhr. Ir. J.A. de Jonge
  Lageweg 39
  9479 PA  Noordlaren

 • Dhr. Sj. de Jong
  Schoutelaan 16
  9751 PM  Haren

 • Dhr. Prof. Dr. H.A. Groenendijk
  Lageweg 21
  9479 TA  Noordlaren

Algemeen e-mail adres: mar@haren.nl

Benoeming leden

Burgemeester en wethouders benoemen de leden van de adviesraad. Alleen inwoners van de gemeente Haren kunnen tot lid van de adviesraad worden benoemd. Een benoeming geldt voor vier jaar. De adviesraad telt 9 leden. Doorgaans wordt in een vacature voorzien door het plaatsen van een openbare oproep. Vervolgens vindt uit de "sollicitaties" een selectie plaats met als criteria deskundigheid en evenwichtige samenstelling van de adviesraad.

Website

De milieuadviesraad heeft een eigen website waar onder andere de agenda, de notulen en de adviezen te vinden zijn.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren