HOME  |  Bestuur  |  Herinrichting Jachtlaan

Herinrichting Jachtlaan

De gemeente Haren heeft de Jachtlaan opnieuw ingericht als fietsstraat. Deze fietsstraat is onderdeel van de Fietsroute Plus die wordt aangelegd van Groningen naar Haren. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook auto’s zijn toegelaten. Het fietsverkeer heeft er voorrang en de auto’s zijn er als het ware te gast. De fietser ervaart meer comfort op een fietsstraat.

Werkzaamheden

Vanaf 6 juni tot begin december was wegenbouwbedrijf de Wilde bezig met de herinrichtingswerkzaamheden. In de uitwerking van de plannen zijn de aanbevelingen van de buurtbewoners meegenomen. Er is onder meer 1.300 meter hoofdriool aangebracht en ruim 2.200 ton aan asfalt verwerkt. Er is een rode asfaltdeklaag aangebracht met in het midden een zwarte middenstrook met een klinkerprint.

De inspectieputten voor de putdeksels zijn in de rijbaan geboord. Hiervoor is een nieuwe techniek gebruikt. Deze techniek zorgt voor meer comfort voor de weggebruikers. Hiervan hebben we ook een video beschikbaar.

In de bermen zijn voetpaden opnieuw aangelegd en parkeervakken gerealiseerd. In het voorjaar van 2017 wordt er op de voetpaden nog een slijtlaag aangebracht. De voetpaden worden hierdoor stroever en door de grijswitte steentjes zullen de voetpaden meer contrasteren met de zwarte rijbaan (zie hiervoor bijvoorbeeld de Oude Hoflaan). Ook zijn er nieuwe bomen geplant en is in de bermen Bijenweelde geplant. Dit is een rozensoort die bijen aantrekt.

Opening Fietsstraat Jachtlaan Wethouders Sloot en Stiekema openen de Jachtlaan door door een lint te fietsen

Op 7 december is de Jachtlaan officieel geopend door de wethouders Sloot en Stiekema.

Partners

Het realiseren van de Fietsroute Plus is een initiatief van de gemeente Haren binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukte regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

Logo Provincie Groningen Logo Regio Groningen-Assen

Downloads

Hieronder kunt u de ontwerpnotitie downloaden en alle panelen die tijdens de inloopavond(en) en consultatierondes zijn getoond.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren