HOME  |  Bestuur  |  Herinrichting Emmalaan

Herinrichting Emmalaan

De Emmalaan tussen de Nesciolaan en de Westers Drift zal dit najaar worden ingericht als 30km/u zone. Hiervoor zal dit gedeelte onder andere worden versmald van 9,00m naar 6,00m. Daarnaast is er dit voorjaar geconstateerd dat op het oostelijke gedeelte van de Emmalaan tussen Westerse Drift en Rijksstraatweg sprake is van aanzienlijke winterschade. Wij gaan het herstel van het oostelijke deel en reconstructie van het westelijke deel van de Emmalaan combineren tot één project, waarbij één nieuw wegbeeld wordt gecreëerd.

Keuze wegprofiel gedeelte tussen Nesciolaan en Westerse Drift

Schets Harens profielOp 7 december 2017 hebben wij een inloopavond georganiseerd voor aanwonenden van de Emmalaan en Hadewijchstraat op het gedeelte tussen Nesciolaan en Westerse Drift. Tijdens de inloopavond hebben wij drie varianten gepresenteerd en de bezoekers de mogelijk geboden om vragen te stellen en eventueel een reactie achter te laten op de daarvoor bestemde reactieformulieren. Op basis van een inhoudelijke afweging van de voor- en nadelen en de reacties op de varianten, hebben wij besloten voor variant 1 te kiezen. Hierbij wordt de rijbaan versmald naar zes meter waarbij de kant van de weg aan de zuidzijde wordt gehandhaafd. Aan de noordzijde ontstaat zo ruimte tussen het bestaande voetpad en de nieuwe kant van de weg, zodat wij hier net zoals op het oostelijke gedeelte van de Emmalaan bomen kunnen planten. Daardoor ontstaat aan weerszijden een bomenrij met daarachter een vrijliggend voetpad, het zogenaamde ‘Harens Profiel’. We trekken de laanstructuur van de oostelijke Emmalaan door naar het westelijke deel en sluiten daarmee aan op de wensen vanuit ons Bomenbeleidsplan.

Doortrekken wegbeeld op gedeelte tussen Westerse Drift en Rijksstraatweg

Tijdens de inloopavond en op de website hebben wij ontwerpen van het westelijke gedeelte laten zien die aansluiten op de bestaande inrichting van het oostelijke gedeelte van de Emmalaan. Dit voorjaar bleek dat tijdens de vorstperiode schade is ontstaan op het oostelijke deel van de Emmalaan. Deze schade gaan we dit jaar herstellen. Daarmee ontstaat een kans om de invalswegen Emmalaan en Vondellaan qua structuur en functie meer in evenwicht te brengen, zoals staat verwoord in ons Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Voor de inrichting van de weg kiezen wij daarom voor een vergelijkbare inrichting als de Vondellaan. Dit betekent dat wiij de rijbaan voorzien van licht reflecterend materiaal (luxovit). Dit reflecterend materiaal geeft s’nachts beter zicht en blijft in de zomerperiode koeler zodat de rijbaan langer meegaat. De zijkanten worden uitgevoerd met rode smalle klinkerstroken van 0,5m breed. Deze strook is niet bedoelt als fietsstrook en zal alleen gebruikt worden wanneer bijvoorbeeld 2 vrachtwagens elkaar moeten passeren.

Maatregelen op kruispunten

Op het westelijke gedeelte wordt de weg afgewaardeerd van 50 km/u naar 30 km/u. Dit betekent dat de voorrangskruispunten hier wijzigen in gelijkwaardige kruispunten met voorrang voor verkeer van rechts. Om deze voorrang te benadrukken en de snelheid te remmen worden deze verhoogd uitgevoerd en voorzien van taludmarkering. Op het oostelijke gedeelte van de Emmalaan krijgen de kruispunten dezelfde vormgeving om een eenduidig en herkenbaar wegbeeld te vormen. De aansluiting met de Kroonkampweg zal daarom ook verhoogd worden aangelegd.

Planning uitvoering

De werkzaamheden worden dit najaar uitgevoerd door KWS Infra uit Leek, de werkzaamheden zullen 15 oktober worden opgestart. In dezelfde periode wordt er in opdracht van het Waterbedrijf Groningen een hoofdwaterleiding gelegd die ter hoogte van de Nesciolaan de Emmalaan zal kruisen. Vanaf 15 oktober zal ten behoeve van beide werkzaamheden de Emmalaan worden afgesloten voor alle verkeer, het verkeer zal dan worden omgeleid via de Vondellaan. Wij gaan uit van maximaal vier weken stremmen ten behoeve van onze werkzaamheden. De kruising van de Westerse Drift wordt niet afgesloten en blijft gewoon open voor alle verkeer. Tijdens de stremmingen zal de Emmalaan worden afgesloten voor het doorgaande verkeer, maar zullen de woningen beperkt bereikbaar blijven.

Contactpersonen

Heeft u vragen over de uitvoering en de bereikbaarheid dan kunt u hierover contact opnemen met de uitvoerder van KWS infra B.V., dhr. A. Wolters, e-mail awolters@kws.nl, telefoonnummer 06 50 22 63 27 of met de projectleider, dhr. J.R. Snijders, telefoonnummer 14 050, e-mail j.snijders@haren.nl. De opzichter van de gemeente is dhr. M. Feiken, bereikbaar via e-mail m.feiken@haren.nl of telefoonnummer 06 51 09 43 43

  • Inloopavond 7 december 2017

    (22-12-2017)
    tekening kruising Emmalaan en Nesciolaan

    Op 7 december is er een inloopavond georganiseerd voor aanwonenden waar een aantal varianten zijn gepresenteerd. Aanwonenden konden hun reactie en input geven via reactieformulieren. Hieronder kunt u de tekeningen downloaden die tijdens deze inloopavond zijn getoond.

    Lees verder

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren