HOME  |  Bestuur  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

Het bestuur van de gemeente Haren is dualistisch; de gemeenteraad zorgt voor het algemeen bestuur en het college van Burgemeester en Wethouders voor het dagelijks bestuur en het voorbereiden van de besluitvorming in de raad. De raad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De rekenkamercommissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van de controlerende rol.

De gemeenteraad heeft een eigen website: www.raadsnetharen.nl. Op die website kunt u onder andere de samenstelling, de agenda  en videoverslagen van de vergaderingen van de raad en commissies vinden.

De heer O.E. de Vries is de raadsgriffier. Hij ondersteunt en adviseert de raad bij zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast stimuleert de griffier de duale werkwijze van de raad. De griffier is per mail te bereiken via: oe.devries@haren.nl.

Direct naar het raadsnet

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren