HOME  |  Bestuur  |  Fietsstraten Wederikweg en Nieuwe Stationsweg

Fietsstraten Wederikweg en Nieuwe Stationsweg

De gemeente Haren werkt met het project ‘Station Haren Verbindt’ aan de ontwikkeling van het Stationsgebied. Onderdeel van de ontwikkeling is het aanleggen van een fiets- voetgangersverbinding (hierna fietstunnel) tussen Oosterhaar en het centrum.

In 2018 wordt deze fietstunnel gebouwd onder het spoor door bij het treinstation. Wat we willen bereiken met de aanleg van deze tunnel is een veiliger en snellere fietsverbinding met fietsroutes aan beide kanten van het spoor. Dit betekent dat de Wederikweg en de Nieuwe Stationsstraat worden ingericht als fietsstraat.

Tegelijk met de aanleg van de fietsstraat vervangen we de riolering in de Nieuwe Stationsweg. Daarnaast wordt een extra leiding aangelegd om regenwater gescheiden af te voeren. Voorafgaand aan de werkzaamheden gaan de nutsbedrijven hun gas- en waterleidingen vervangen.

Heeft u vragend dan kunt u contact opnemen met projectleider Freek Hartsema, telefoonnummer 06 153 942 27.

 • Inloopavond

  Op 31 oktober 2017 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd in de Ontmoetingskerk. Tijdens deze drukbezochte inloopavond heeft de gemeente twee opties voor de inrichting van de Wederikweg aan de omwonenden gepresenteerd. We hebben veel bewoners gesproken en veel reacties gekregen. De meeste reacties betreffen de parkeerdruk in de omgeving en de drukte van het fietsverkeer voor en na schooltijden.

  Ook heeft de gemeente Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de Politie en de Bomenstichting gevraagd om hun reactie te geven op de twee opties.

 • Uitwerken en aanbesteding

  De gemeente gaat de gekozen variant technisch uitwerken. Daarna wordt een aanbesteding georganiseerd om een aannemer te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. We willen de werkzaamheden in de Wederikweg in het najaar van 2018 uitvoeren. De werkzaamheden in de Nieuwe Stationsweg zijn gepland in het voorjaar van 2019. De exacte planning is nog afhankelijk van de planning van de spoortunnel. Wanneer we een aannemer hebben geselecteerd en er meer duidelijkheid is over de planning krijgt u hierover bericht.

 • Hoe gaat het eruit zien?

  Nieuwe Stationsweg
  De inrichting van de fietsstraat Nieuwe Stationsweg is gelijk aan de Jachtlaan. Er wordt een rode asfaltverharding aangebracht met in het midden een zwarte strook. De breedte van de weg en het voetpad blijven gelijk.

  Situatie Nieuwe Stationsweg.pdfpdf(398,93 KB)Lees voor

  Wederikweg
  Op basis van alle reacties heeft de gemeente gekozen voor de variant met haaks parkeren. Bij deze keuze hebben de volgende aspecten een rol gespeeld:

  • Eenduidigheid van de inrichting met het ontwerp van de fietsstraat van de Nieuwe Stationsweg en de al aangelegde fietsstraat Jachtlaan.
  • Meer mogelijkheid tot behoud van bestaande bomen.
  • Meer mogelijkheden om extra parkeerruimte te realiseren.
  • Betere doorstroming door grotere wegbreedte.

  Naar aanleiding van de reacties van de omwonenden is het aantal parkeerplaatsen in de voorkeursvariant uitgebreid. Ter compensatie van de vervallen parkeerplaatsen op de rijbaan worden tien extra haaks parkeervakken aangelegd aan de Wederikweg. Om de algehele parkeerdruk in de wijk te verlagen worden tevens extra parkeervakken aangelegd op de parkeerplaats aan de Walstroweg.

  Situatie Wederikweg.pdfpdf(1,85 MB)Lees voor

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren