HOME  |  Bestuur  |  Fietsroute plus Groningen-Haren

Fietsroute plus Groningen-Haren

Download de flyer!Fietsroute Plus en kruispunt Kerklaan/Molenweg

De gemeente Haren werkt samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen. De route Jachtlaan – Kromme Elleboog - Kerklaan met aansluiting op de Helperzoom is opgewaardeerd tot een Fietsroute Plus. Dit is een hoogwaardige fietsverbinding waarbij extra kwaliteit wordt geboden. Ondertussen is het Harense deel van de Fietsroute Plus richting Groningen afgerond.

Download de flyer!

 • Fietsroute Plus officieel in gebruik genomen

  Het Harense gedeelte van de Fietsroute Plus is klaar. Op dinsdag 19 december hebben wethouder Mathilde Stiekema en rayonmanager Erik Poel van Reef Infra de Fietsroute Plus officieel in gebruik genomen door op de fiets te stappen en een rondje over de nieuwe rotonde te rijden. Op dinsdagochtend is hier ook aandacht aan besteed door het uitdelen van fietslampjes ter hoogte van het Harens Lyceum samen met de Kubies van Groningen Bereikbaar.

  Lees verder
 • Kerklaan bereikbaar via kleine omweg

  jongen helpt op de asfalteermachine

  De vakantie loopt naar het eind en de scholen beginnen bijna weer dus verwachten we ook weer meer fietsers terug op de Kerklaan. Dat kan! Reef Infra heeft de hele zomervakantie doorgewerkt om het fietspad zover klaar te krijgen dat daar weer gefietst kan worden. Het is nog niet helemaal klaar, er komt later nog een slijtlaag op. Dit zal pas gebeuren als het asfalteren helemaal klaar is. Op sommige plekken is dat nog niet het geval in verband met een paar bomen die nog te dicht bij het fietspad staan en die nog geveld gaan worden.

  Lees verder
 • Uitvoering Fietsroute Plus: Kerklaan en Kromme Elleboog

  Fietspad langs de Kerklaan

  Het is zover, op maandag 26 juni is gestart met de werkzaamheden aan het tweede deel van de Fietsroute Plus, het tracé tussen de huidige fietsstraat op de Jachtlaan en de Esserweg. 

  Lees verder
 • De Ontwerpnotitie

  Voorblad van de ontwerpnotitie

  Het ontwerp voor de tweede fase van de Fietsroute plus is gereed. Op 1 februari heeft Reef Infra een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Biotoop. Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwonenden en belangstellenden de schetsontwerpen inzien en daarop reageren.

  Lees verder
 • Best Value Procurement (BVP)

  Ondertekening van de overeenkomst

  De gemeente Haren heeft voor deze aanbesteding voor het eerst de aanbestedingsprocedure Best Value Procurement (BVP) gebruikt. Bij deze opzet denkt de aannemer veel meer mee over de uit te voeren werkzaamheden dan bij een traditionele manier van aanbesteden. De aannemer is hoofdverantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het werk.

  Lees verder
 • Jachtlaan en vervolg Fietsroute Plus

  Wethouders Sloot en Stiekema fietsen over de vernieuwde Jachtlaan

  Het eerste deel van deze Fietsroute Plus is op 7 december geopend. De Jachtlaan is nu ingericht als fietsstraat.

  Lees verder
 • Schetsontwerpen inloopavonden 18 en 25 februari 2016

  Schets van de rotonde

  Op 18 en 25 februari 2016 zijn er inloopavonden georganiseerd. De eerste op 18 februari ging over de Fietsroute plus. De tweede avond ging specifiek over de Jachtlaan, waar het eerste deel van de Fietsroute werd aangelegd.

  Lees verder
 • Consultatierondes en bewonersenquêtes

  Voorpagina van de ontwerpnotitie met een foto van de Jachtlaan

  In het hele voortraject van de ontwikkeling van de Fietsroute plus hebben wij zoveel mogelijk bewoners betrokken bij het proces.

  Lees verder
 • Fietsen stimuleren

  Logo Fietsroute plus

  Met de aanleg van een Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren wordt het fietsgebruik tussen Haren en Groningen gestimuleerd en word het aantal autoritten teruggebracht.

  Lees verder
 • Stimuleren fietsroute via de Kerklaan naar Groningen

  Afbeelding van Kerklaan van Google Maps

  Op dit moment fietsen dagelijks ongeveer 5.750 fietsers via de Verlengde Hereweg en de Rijksstraatweg. Met de aanleg van de Fietsroute Plus worden fietsers verleid in de toekomst meer gebruik te maken van de Kerklaan en de Helperzoom (ontvlechting) in plaats van de Verlengde Hereweg en de Rijksstraatweg. Deze route Helperzoom/Kerklaan is een verkeerslichtvrije en rechtstreekse fietsroute tussen Haren, Europapark/Kempkensberg en de Groningse binnenstad. Een afname van het aantal fietsers op de Verlengde Hereweg en de Rijksweg leidt op deze wegen tot meer capaciteit voor het openbaar vervoer en het autoverkeer.

  We zien ook kansen om de Fietsroute Plus Groningen-Haren te promoten onder (nieuwe) scholieren van het Harens Lyceum en Maartenscollege. Dit wordt onder andere ingegeven doordat beide scholen nu vanaf de Kerklaan worden ontsloten met de fiets. Daarmee is het voor fietsers logisch gebruik te maken van deze route.

  Lees verder
 • Betere aansluitingen

  oversteken bij het Zernike

  De aanleg van een Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren langs Helperzoom/Kerklaan levert een grote bijdrage aan de verbetering van de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto, maar ook aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers op de huidige route.

  Lees verder
 • Partners

  Het realiseren van de Fietsroute Plus is een initiatief van de gemeente Haren binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukte regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

  Logo Provincie Groningen Logo Regio Groningen-Assen

Archief

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren