HOME  |  Bestuur  |  College

College

Het college van Haren

Het college van burgemeester en wethouders (ook wel aangeduid als "het college" of "B en W") is het dagelijks bestuur. Het college is belast met de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad voor. Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd.

P. (Pieter) van Veen

P. van Veen
P. (Pieter) van Veen
FunctieBurgemeester
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresp.vanveen@haren.nl
Taken
 • bestuurlijke- en publiekszaken
 • integraal veiligheidsbeleid
 • rampenbestrijding
 • politie en brandweer
 • bedrijfsvoering
 • integrale handhaving
 • vergunningverlening
 • externe betrekkingen
 • landinrichting q.q.
 • vluchtelingenbeleid en allochtonenbeleid
 • vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 • kleine kernen en plattelandsbeleid
 • communicatie

M. (Michiel) Verbeek

M. Verbeek
M. (Michiel) Verbeek
FunctieWethouder
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresm.verbeek@haren.nl
Taken
 • bestuurlijke toekomst
 • informatie en automatisering (voorheen ICT)
 • onderwijs
 • duurzaamheid
 • sociaal domein
 • nieuwbouw Zernikecollege
 • ruimtelijke ontwikkeling (RO)
 • projecten: Stationsgebied, Van Spoor tot Steeg, ontwikkeling Meerweg, Nesciopark
 • zwembad Scharlakenhof
 • loco burgemeester 1
Politieke partijDemocraten '66

M.H. (Mathilde) Stiekema

M.H. Stiekema
M.H. (Mathilde) Stiekema
FunctieWethouder
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresm.h.stiekema@haren.nl
Taken
 • financiën en belastingen
 • grondexploitaties
 • mobiliteit en bereikbaarheid
 • economische zaken, centrumplannen en 'ont'regelen
 • vastgoed
 • nutsbedrijven (aandeelhouder waterbedrijf)
 • cultuur
 • recreatie en toerisme
 • ontwikkeling Haderaplein / Raadhuisplein
 • milieu
 • sport en recreatie
 • wegen, water en groen
 • loco burgemeester 2
Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Mr. M.P. (Madelon) de Wilde

M.P. de Wilde
Mr. M.P. (Madelon) de Wilde
FunctieGemeentesecretaris
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresmp.dewilde@haren.nl

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren