HOME  |  Bestuur  |  College

College

Het college van Haren

Het college van burgemeester en wethouders (ook wel aangeduid als "het college" of "B en W") is het dagelijks bestuur. Het college is belast met de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad voor. Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd.

P. (Pieter) van Veen

P. van Veen
P. (Pieter) van Veen
FunctieBurgemeester
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresp.vanveen@haren.nl
Taken
 • bestuurlijke- en publiekszaken
 • integraal veiligheidsbeleid
 • rampenbestrijding
 • politie en brandweer
 • bedrijfsvoering
 • integrale handhaving
 • vergunningverlening
 • externe betrekkingen
 • landinrichting q.q.
 • vluchtelingenbeleid en allochtonenbeleid

M. (Michiel) Verbeek

M. Verbeek
M. (Michiel) Verbeek
FunctieWethouder
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresm.verbeek@haren.nl
Taken
 • bestuurlijke toekomst
 • informatie en automatisering (voorheen ICT)
 • onderwijs
 • duurzaamheid
 • sociaal domein
 • dorpswethouder Onnen en Oosterhaar
 • nieuwbouw Zernikecollege
 • loco burgemeester 1
Politieke partijDemocraten '66

M.J. (Mariska) Sloot

M.J. Sloot
M.J. (Mariska) Sloot
FunctieWethouder
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresm.j.sloot@haren.nl
Taken
 • communicatie
 • water (binnenstedelijk en buitenstedelijk), groen
 • RO, volkshuisvesting, landschap en natuur en landbouw
 • milieu en afval (incl. ARCG)
 • sport
 • grote projecten
 • dorpswethouder Haren (m.u.v. Oosterhaar)
 • kleine kernen en plattelandsbeleid
 • meerweg
 • stationsgebied
 • van spoor tot steeg
 • nesciopark
 • zwembad Scharlakenhof
 • loco burgemeester 2
Politieke partijGezond verstand Haren

M.H. (Mathilde) Stiekema

M.H. Stiekema
M.H. (Mathilde) Stiekema
FunctieWethouder
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresm.h.stiekema@haren.nl
Taken
 • financiën en belastingen
 • grondexploitaties
 • mobiliteit en bereikbaarheid
 • economische zaken, centrumplannen en 'ont'regelen
 • vastgoed
 • nutsbedrijven (aandeelhouder waterbedrijf)
 • cultuur
 • recreatie en toerisme
 • dorpswethouder Glimmen en Noordlaren
 • ontwikkeling Haderaplein / Raadhuisplein
 • loco burgemeester 3
Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Mr. M.P. (Madelon) de Wilde

M.P. de Wilde
Mr. M.P. (Madelon) de Wilde
FunctieGemeentesecretaris
AdresRaadhuisplein 10
9751AN  Haren
Telefoonnummer14 050
E-mailadresmp.dewilde@haren.nl

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren