HOME  |  Bestuur  |  Beterr Haren

Beterr Haren

Als vervolg op het onderzoek door adviesbureau B &A naar de mogelijkheid van voortzetting van de zelfstandige status van de gemeente Haren hebben college en raad in gezamenlijkheid onderzocht hoe de door B & A gesignaleerde knelpunten die een succesvolle zelfstandige voortzetting de weg kunnen staan, kunnen worden opgelost. Tegelijkertijd is op verzoek van de provincie Groningen in een open overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer onderzocht of een fusie met die gemeenten geen betere bestuurlijke toekomst voor Haren biedt. De raad heeft op basis van de uitkomsten van beide onderzoeken alsnog te beoordelen of zij reden ziet haar besluit voor zelfstandigheid, genomen op 14 december 2015, te heroverwegen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren