HOME  |  Bestuur  |  Adviesraad Sociaal Domein Haren

Adviesraad Sociaal Domein Haren

Op 29 oktober 2007 is de WMO Adviesraad Haren geïnstalleerd. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze adviesraad Wmo is per 1 september 2014 verbreed tot adviesraad Sociaal Domein Haren.  Deze raad geeft, als adviesorgaan van het college, gevraagd en ongevraagd advies  over WMO-zaken en maatregelen die de gemeente moet treffen over werk en inkomen, participatie en jeugdzorg in Haren

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Haren zijn:

  • Jan Hommes (voorzitter),
  • Klaas Venekamp (secretaris),
  • John van Meurs (penningmeester),
  • Claudia Geenen,
  • Karin Kalverboer,
  • Frida Pathuis
  • Wim Spiering
  • Frits Tjabbes, en
  • Harm van der Wijk.

Het postadres van de Adviesraad Sociaal Domein Haren is:

Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Haren
p /a: Dorpsweg 35-B
9755 PA Onnen
E-mail: adviesraadsociaaldomeinharen@gmail.com

De Adviesraad Sociaal Domein Haren heeft een eigen website  waar onder andere vergaderdata en adviezen terug te vinden zijn. 

Naar de website van de Adviesraad Sociaal Domein Haren >>

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren