Veilige schoolomgevingen

Brinkschool (Haren)

Op dit moment zijn er in het project drie stappen uitgevoerd:

 • Gesprek met de directie
 • Analyse door Grontmij
 • Aanbevelingen door Grontmij
 • Definitief plan


Hieronder vindt u het resultaat van deze stappen.

Gesprek met de directie

Op de Brinkschool was er bijna twee jaar geleden een verkeerscommissie actief die, aan de hand van een KANS-project met een enquête onder de ouders, geïnventariseerd heeft welke problemen er zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.

De belangrijkste problemen die in dit KANS-project zijn benoemd zijn:

 • De onoverzichtelijke situatie voor de school door een combinatie van fout geparkeerde auto’s, BSO-busjes, fietsers, voetgangers, een onhandig gesitueerde papiercontainer en een te klein schoolplein.
 • De afgesproken circulatie voor auto’s wordt door veel ouders genegeerd.
 • Een aantal kruisingen worden als gevaarlijk ervaren (Oude Brinkweg-Oosterweg, Oude Brinkweg-Kromme Elleboog en Kromme Elleboog-Kerklaan-Molenweg).


Naar aanleiding van verschillende gesprekken hebben we eind 2010/begin 2011 diverse maatregelen getroffen:

 • We hebben kanalisatiestrepen (een vorm van markering over de weg) aangebracht bij de oversteken (2x) op de Kromme Elleboog.
 • We hebben de oversteken op de Kromme Elleboog met borden en gekleurde paaltjes geaccentueerd.
 • We hebben gekleurde paaltjes bij de oversteek op de Oosterweg geplaatst.
 • We hebben het bord ‘taxiparkeerplaats’ voor de ingang van de school verwijderd.


Wij willen de resultaten op de verschillende basisscholen graag met elkaar vergelijken en streven naar eenduidigheid in de schoolomgeving. Daarom maakt de Brinkschool - ondanks dit KANS-project - ook onderdeel uit van het project ‘Veilige Schoolomgevingen’.

Analyse door Grontmij

Het resultaat van de analyse door de Grontmij bestaat uit:

 • Resultaten enquête;
 • Kaart adressen kinderen;
 • Knelpuntenkaart schoolomgeving;


In het pdf-bestand onder aan deze pagina vindt u de resultaten van de analyse.

Aanbevelingen door Grontmij

De aanbevelingen van Grontmij zijn onderverdeeld in:

 • Aanbevelingen op het gebied van infrastructuur;
 • Aanbevelingen op het gebied van communicatie & gedragsbeïnvloeding;
 • Aanbevelingen op het gebied van educatie;
 • Aanbevelingen op het gebied van handhaving;

 

In het pdf-bestand onder aan deze pagina vindt u de aanbevelingen.

Definitief plan

Op basis van de aanbevelingen van Grontmij, de opmerkingen van de gemeenteraad, VVN en de politie en een gesprek met de directie van de school is een definitief plan opgesteld. In het pdf-bestand onder aan deze pagina vindt u dit definitieve plan.