Bekendmakingen

Toekomst buurthuis 'De Mellenshorst'

RSS

Uitnodiging alle inwoners van Oosterhaar die zich betrokken voelen bij het buurthuis de Mellenshorst,

Graag nodigt het college van B&W van de gemeente u uit voor een overleg over de toekomst van het buurthuis de Mellenshorst op: maandagavond 20 juni a.s. om 19.30 uur in de Mellenshorst.

Het college van B&W heeft de heer Henk Werners bereid gevonden om samen met een aantal mensen een interim bestuur te vormen. Dit interim bestuur heeft als voornaamste taak een nieuw bestuur samen te stellen en de lopende zaken waar te nemen. Het interim bestuur is begin juni met haar werkzaamheden gestart.

Dat het moeilijk is om een goed bestuur voor het buurthuis te vinden is duidelijk. Een buurthuis is een ontmoetingsplaats voor de buurt en gerund door de buurt. De Mellenshorst verkeert in zwaar weer. Het college is met vele betrokkenen bij het buurthuis van mening dat het buurthuis een belangrijke functie vervuld en ook in de toekomst kan blijven vervullen. Het college is echter ook van mening dat de inwoners van Oosterhaar, met elkaar, het buurthuis moeten beheren.

In het overleg wil het college het interim bestuur aan u voorstellen en met u van gedachten wisselen over het draagvlak en de toekomst van het buurthuis in de wijk.

Mocht u verhinderd zijn en wilt u toch uw mening laten horen? Stuur uw mening per mail naar m.g.ijlst@haren.nl

  • a A
  • Lees deze pagina voor